Centre Nacional de Trànsit

Inici | Informació | Centre Nacional de Trànsit

Centre Nacional de Trànsit

 

                                                      
 
 

 

El Centre Nacional de Trànsit (CENATRA) està composat pel Centre d'Informació i Gestió del Trànsit (CIGT) i pel Centre de Control de Túnels (CCOT)

CENTRE D'INFORMACIÓ I GESTIÓ DEL TRÀNSIT (CIGT)

El CIGT té com a funció principal informar de l'estat del trànsit i gestionar adequadament trams puntuals de la xarxa viària del Principat. Per poder dur a terme aquesta feina, compta amb dispositius de comptatge de vehicles, càmeres, panells d'informació variable, carrils reversibles...

CENTRE DE CONTROL DE TÚNELS (CCOT)

La funció del CCOT és vigilar la seguretat als túnels del Pont Pla, Sant Antoni, Radio Andorra, La Tapia, i dos Valires. Tots els dispositius instal·lats a l'interior dels túnels es monitoritzen des del CCOT per poder comprovar en tot moment si les condicions de circulació són òptimes per als usuaris, o si, per contra, cal actuar immediatament per evitar riscos majors.

Gestionar bé la xarxa existent, i optimitzar-la, és condició prèvia inexcusable per garantir l'eficiència de noves infrastructures.

El recent i ràpid desenvolupament econòmic viscut al país té com a conseqüència, entre d'altres, la creació d'un dels parcs automobilístics més considerables d'Europa. A aquest parc local s'hi hauria d'afegir, atès el caràcter turístic del país, el flux elevat de visitants que utilitzen l'estacionament i, de manera variable segons els dies de la setmana, la nostra xarxa viària.

Per tant, i mitjançant el Centre d'Informació i Gestió del Trànsit (CIGT), l'objectiu és optimitzar l'oferta actual, tot buscant la màxima eficàcia i fluïdesa del trànsit, per mirar de pal·liar els condicionants esmentats abans.

A través de:

  • Informació general del trànsit (incidències, talls, obres, temps estimat de recorregut)
  • Recomanacions (cinturó, velocitat, desviaments, obres, estat de les pistes d'esquí)
  • Vigilància mitjançant càmeres de circuit tancat de TV
  • Vigilància mitjançant càmeres de circuit tancat de TV
  • Semàfors microregulats (oferta del verd en funció de la demanda, coordinació de cruïlles)
  • Localització i estat dels aparcaments
  • Carrils reversibles (increment d'oferta)
  • Elaboració de plans especials de trànsit (mitjançant una presa de dades)