Transports de Mercaderies Perilloses

Inici | Informació | Transports de Mercaderies Perilloses

Transports de Mercaderies Perilloses

La posada en funcionament del túnel de les Dos Valires permet un nou itinerari entre la CG2 i la CG3 que evita passar per la conurbació d’Escaldes-Engordany.

L’anàlisi de risc del transport de matèries perilloses entre l’itinerari actual, a cel obert per la CG3, i el nou itinerari pel túnel de les Dos Valires entre les poblacions d’Escaldes-Engordany i la Massana, determina una menor perillositat per a l’opció de pas a través d’aquest últim.

El túnel de les Dos Valires disposa de tots els equipaments de seguretat recomanats pels organismes competents en aquest àmbit (OCDE i PIARC) per a un túnel d’aquestes característiques per permetre el pas de matèries perilloses.

Tot i això, cal establir unes mesures que s’han de respectar per tal de garantir un nivell de seguretat dels usuaris a l’interior del túnel, cosa que comporta la necessitat d’establir un procediment regulador de la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses de conformitat amb el Pla de qualitat.

A partir de l’entrada en servei del túnel de les Dos Valires es prohibeix la circulació de vehicles de matèries perilloses per la CG3, entre la rotonda d’Engolasters (km zero de la CG3) i la rotonda sobre el riu Muntaner (boca oest del túnel), a la Massana.

En queden exceptuats els vehicles de subministrament a domicili de gasoil de calefacció, gasos liquats del petroli (GPL) i gasos industrials.

El pas dels vehicles de transport de matèries perilloses pel túnel està sotmès a l’autorització prèvia del Departament de Mobilitat mitjançant el Centre Nacional de Trànsit.

Els transportistes han de demanar autorització per telèfon (tel. 18021802) per poder entrar al túnel de les Dos Valires.

El Centre Nacional de Trànsit atorga al transportista una franja horària de 15 minuts en la qual s’autoritza el pas del vehicle de matèries perilloses pel túnel.

Decret d’aprovació del Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses pel túnel de les Dos Valires