Volum d'entrada i sortida de vehícles

Inici | Volum d'entrada i sortida de vehícles

Les dades tècniques que es mostren en aquest apartat, estan extretes dels aforadors que estan situats a les carreteres generals i únicament tenen el valor (no estadístic) de fer apreciacions sobre els fluxos de trànsit.