Colors de la Neu

Inici | Colors de la Neu

Colors de la Neu
 
 

Pareu atenció als nous colors de la neu. Us informaran en cada moment de quin és l’impacte que té la nevada sobre la xarxa viària i us indicaran quines són les pautes que heu de seguir per adaptar la conducció a l’estat de la carretera.

 

FASE GROGA

- Ús obligatori de pneumàtics especials o equipaments

- No circular a més de 60 km/h

- Disminuïu la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats

- Eviteu qualsevol maniobra brusca i augmenteu la distància de seguretat

- Es prohibeix la circulació de motocicletes, ciclomotors i VMP (vehicles mobilitat personal)

 

FASE TARONJA

- Ús de cadenes obligatòries a tots els vehicles > 3.500 kg

- No circular a més de 50 km/h

- Es recomana als vehicles articulats no circular

- Disminuïu la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats

- Eviteu qualsevol maniobra brusca i augmenteu la distancia de seguretat

- No continueu el viatge si el temps empitjora i si no dueu l’equipament imprescindible (cadenes, roba d’abric, etc.)

 

FASE VERMELLA

- L’ús de cadenes és obligatori en tots els vehicles

- No es pot circular a més de 30 km/h

- Es prohibeix la circulació de transport de mercaderies de més de 19.000 kg

- Si no és un cas de necessitat, cal ajornar el viatge

- No es pot aturar el vehicle en un pendent o en llocs on dificulti la circulació

- No es permet avançar els vehicles immobilitzats si no es té la seguretat de poder continuar la marxa

*Resten exempts de l’ús de cadenes els vehicles de viabilitat hivernal i els vehicles de serveis (ambulàn- cies, Bombers, etc.)

 

FASE NEGRA

- Hi ha el perill de quedar-se immobilitzat a la carretera durant períodes llargs de temps

- En cas d’immobilització, cal economitzar el combustible i no abandonar el vehicle si no s’està segur de trobar refugi

- No es pot deixar el vehicle en un lloc on pugui dificultar el pas de les màquines llevaneu

- Es prohibeix la circulació

*Resten exempts els vehicles de viabilitat hivernal i els vehicles de serveis