Office on Wheels - Convertint els desplaçaments en productivitat i descongestionant el tràfic

Inici | Notícies | Office on Wheels - Convertint els desplaçaments en productivitat i descongestionant el tràfic

Office on Wheels - Convertint els desplaçaments en productivitat i descongestionant el tràfic

2017 – Actualitat | Bèlgica

S’ha implementat una línia de bus amb 30 llocs de treball completament equipats que compleix una triple funció, augmenta la productivitat dels empleats, redueix la congestió del tràfic i també la capacitat de retenció del talent de les empreses participants.

- https://www.officeonwheels.be/en/home-e/
 

**Punts d'interès de l'estudi de viabilitat del servei**

- Per fer que el **servei sigui econòmicament viable**, el nombre total de viatgers interessats que es consideren aptes per al servei ha de ser **deu vegades més que el nombre de llocs de treball disponibles a l'autobús**.

- La distància entre la ubicació de la parada i el punt d'embarcament és un factor de rendibilitat que ha de tenir en compte l'operador de l'entrenador.

- El 96% dels empleats vol continuar utilitzant l'autobús d'oficina després de la fase de prova.
 

Font d'origen: https://blog.antwerpmanagementschool.be/en/office-on-wheels???????